חובת הפרשה לחיסכון פנסיוני לעצמאים
דצמבר 15, 2016
לדף הבלוגים

ביטוח חיים וקצבת שארים בקרן פנסיה

ביטוח חיים – כיסוי ביטוחי שמשלם סכום חד פעמי בד"כ למוטבים שהוגדרו מראש ע"י הנפטר. ברוב הפוליסות לביטוח חיים הפרמיה מתייקרת עם הגיל, ורובן מסתיימות בגיל 70-75. עם תום הפוליסה או אם הופסק תשלום הפרמיות – החוזה בטל, ואין כל צבירה של כספים בפוליסה.

האם ביטוח החיים שלכם עדיין בסכום המקורי אותו רכשתם?

למה אני שואלת? כי לעיתים קרובות ביטוח החיים משולם מתוך התגמולים בפוליסת מנהלים / תגמולים לעצמאים. כלומר, אתם מפקידים כספים לחיסכון פנסיוני, וחלק מהכספים מיועד לביטוח חיים. ל"סידור" זה יש כמה בעיות: הפרמיות לביטוח חיים מקטינות את החיסכון, עלות הביטוח אינה שקופה, אנחנו עלולים "לשכוח" ולהמשיך לשלם גם במידה ואיננו זקוקים לביטוח כזה. בעייה חמורה שמתגלה רק בתהליך ייעוץ פנסיוני מעמיק ונסתרת מין העין טמונה בחוק האומר שלא יופרשו לריסק יותר מ-35% מכספי התגמולים. ומכיוון שעלות ביטוח חיים הולכת ועולה עם הגיל, ישנם מקרים שבגלל שהעלות עוברת את השיעור המותר – סכום ביטוח החיים קטן! ואז ייתכן שתמצאו את עצמכם מבוטחים בסכום קטן יותר משרציתם. אם בריאותכם תקינה – תוכלו לרכוש ביטוח נוסף, בנפרד. אבל אם חלילה מצבכם הבריאותי הורע מאז שרכשתם את הביטוח, ואולי אף אינכם ברי-ביטוח כלל – יוצא שאינכם מגינים על משפחתכם כפי שרציתם.

ביטוח חיים בקרן פנסיה  אינו משולם לשארים כסכום חד פעמי אלא כקצבה חודשית.

חשבתי שאם יש לי קרן פנסיה, זה כמו ביטוח למקרה מוות. אז זהו, שלא בדיוק…

ליהודית ישראלי (שם בדוי…), יש קרן פנסיה מקיפה שכירה. הקרן נפתחה ב-2009, כשהייתה בת 43. היא זוכרת ששמעה פעם ששארי מבוטח בקרן פנסיה מקבלים 60% משכרו במקרה של מותו.

מה שיהודית לא יודעת הוא שהמסלול בו היא מבוטחת בקרן הוא מסלול יסודי, וקצבת השארים תלויה בגיל ההצטרפות. לכן, במקרה חו"ח של מותה המוקדם, יקבל האלמן 1,886 ₪ לחודש בלבד! והיתומים 1,825 ₪, עד למקסימום  של 3,773 ₪ . בהתחשב בכך ששכרה היה כ-10,000 ₪ ברוטו, הכיסוי אינו מספיק כלל וכלל.

כיצד הועיל הייעוץ הפנסיוני לתיקון המצב?

בתהליך הייעוץ הפנסיוני שינינו את מסלול הביטוח בקרן הפנסיה למסלול שארים. קצבת הזקנה הצפויה נפגעה בכ-80 ₪ לחודש, אבל קצבת השארים "קפצה" ל-6,000 ₪ לאלמן, ו-4,000 ליתומים. הבדל משמעותי ביותר, שלא הצריך השקעה משמעותית נוספת. (ו"על הדרך" הוזלנו גם את דמי הניהול.. )